Trang chủ ĐĂNG KÝ TRỰC TUYẾN HOẢ TÁNG HẢI PHÒNG

Quy định & Cam kết

1/Trách nhiệm bên B:

  • Xe đến nhà đám trước giờ đưa 10 phút. Khi đưa tang, xe đi chậm 200m rồi dừng lại để tang chủ đáp lễ, sau đó xe đi theo đúng tốc độ quy định của luật GTĐB. Thời gian xe phục vụ tối đa cho 01 đám cả đi và về là 2 giờ (Nội thành - Đài HT) không tính thời gian chờ thiêu và các thủ tục khác. Thực hiện tổ chức hỏa táng theo đúng hợp đồng đã ký.

2/Trách nhiệm bên A:

  • Không để các vận dụng dễ dẫn đến cháy nổ vào quan tài khi khâm niệm như: (chén, bát, bật lửa, pin, điện thoại di động......);
  • Đón và chọn vị trí đỗ xe an toàn cách nhà đám tối đa 150m (nhà đám trong ngõ hẹp xe đón tại đầu ngõ). Sắp xếp số người ngồi trên xe đúng quy định. Khi xe đi gặp đường hẹp, troen lầy, qua cầu xe không đi được, phải bố trí phương tiện khác phù hợp để đảm bảo an toàn cho linh cữu, người và xe. Mua (phí, lệ phí) cầu, đường, phà, bến bãi cả lượt đi và về cho xe và người trên xe (nếu có); chấp hành nội quy trên xevaf các quy định của Đài hóa thân Hoàn vũ
  • Bên A thanh toán 100% giá trị hợp đồng sau khi ký, nếu hủy bỏ hợp đồng hoặc từng phần của hợp đồng, bên A thanh toán cho bên B chi phí quản lý = 10% giá trị hợp đồng của từng phần hợp đồng không thực hiện. Khi cần thay đổi nội dung Hợp đồng phải mang hóa đơn, Hợp đồng bên B trước giờ đưa đám 5 giờ để thỏa thuận và phải được bên B chấp nhận.
  • Bên A gửi bình tro cốt tại tòa Bách linh được bên B cấp thể quản lý tro cốt. Khi hết hạn Hợp đồng gửi bình tro cốt ghi trong thẻ, bên A phải mang Hợp đồng + thẻ gửi tro cốt đến bên B làm thủ tục gia hạn hoặc di chuyển. Mọi trường hợp di chuyển, tranh chấp về tro cốt hoặc phát sinh khác, bên B chỉ giả quyết khi bên A có thẻ gửi bình tro cốt còn trong thời hạn quản lý + Hợp đồng hỏa táng + Chứng minh nhân dân của người đại diện.

3/Điều khoản chung:

  • Ký Hợp đồng hoặc trong quá trình thực hiện hợp đồng, nếu bên A có phát sinh nhu cầu và được bên B chấp nhận phục vụ thì bên A phải chịu trách nhiệm thanh toán cho bên B phần kinh phí phát sinh.

Hai bên cam kết thực hiện đúng hợp đồng. Bên nào vi phạm phải chịu trách nhiệm và bồi thường thiệt hại nếu có (trừ trường hợp bất khả kháng). Hợp đồng này được lập thành 2 bản, mỗi bên giữ 1 bản, đã đọc lại để hai bên cùng nghe và nhất trí ký tên. Hợp đồng chính thức có hiệu lực kể từ ngày ký đến hết ngày thực hiện xong các phần trong nội dung Hợp động.

Đăng ký trực tuyến

Hotline: 0225 3630008